Հաշվետվություններ առ 01.10.2018թ.

ՇեղումներԴրամական հոսքեր 2018 01.10.2018Ampop 2018

Չդասակարգված

Ամփոփ հաշվետվություն

Ամփոփ հաշվետվություն 06.07.

Չդասակարգված

Հայտարարություն՝-1-ին-1

Չդասակարգված

Նախնական կոմպլեկտավորում2018-2019

Չդասակարգված

Փաստացի կոմպլեկտավորում (5)

Չդասակարգված

Տեղեկատվություն՝ թափուր տեղերի

Տեղեկատվություն՝-թափուր-տեղեր

Չդասակարգված

Հիմնական ընդհանուր 2-րդ աստիճան

Միջնակարգ ընդհանուր 3-րդ աստիճան

Տարրական ընդհանուր 1-ին աստիճան

Չդասակարգված

Լիցենզավորում

Նախադպրոցական կրթական ծրագրի իրականացման

Չդասակարգված

Ծախսեր առ 31.03.2018թ.

Ծախսեր 31.03.2018

Չդասակարգված

Ամփոփ հաշվետվություն առ 31.03.2018թ.

Ամփոփ հաշվ 03.04.2018

Չդասակարգված